adoptera barn från polen

Men hon hade inte träffat sin polska familj sedan hon var två år. I utkanten av Nowa Ruda i sydvästra Polen tycks tiden ha stannat för många år sedan. Husen är slitna. Ungefär samtidigt, men på andra sidan Östersjön, hade Birgittas och Thomas barnlängtan lett fram till en önskan och vilja att adoptera. Caroline Maino och Björn Folin kom hem från Polen med de tre syskonen för fyra veckor sedan. Men det har gått fyra år sedan paret först bestämde sig för att adoptera och tog kontakt med familjerätten i Nacka. – Redan från första början hade vi kommit fram till att vi gärna ville ha två barn på samma gång. Adoptivfamiljen får av domstol utdömd en vårdnadstid på vanligtvis 2–4 veckor, då de bor tillsammans med barnet i Polen. Under vårdnadstiden görs hembesök av psykolog som skriver ett utlåtande till domstolen. Efter vårdnadstidens slut är det domstolsförhandling där adoptionsärendet behandlas och beslut fattas. Föräldrar, vänner och bekanta. Två familjer befinner sig i Polen med sina barn i väntan på att domstolsbeslutet om adoption ska vinna laga kraft. Visst hade de gärna haft två barn. Fortfarande kallar hon självklart Fågelbad och Thomas för mamma och pappa, free sex liv det säger hon ibland också om sina biologiska föräldrar. Att en gång få barn tillsammans var tidigt en självklarhet.