än synonym

Denna retoriska figur används som hjälpmedel för att göra en text eller ett tal mer varierande. Genom detta känner läsaren eller lyssnaren ett större behag och påverkas starkare av innehållet än vid upprepning av samma ord. Synonymer förstärker språket och ger intryck av ett ökat uppmärksammande hos publiken. För att. ). - Till slut anmärker Förf. att den alkomeeter.infoerna upptagne Pythoii ordinatus ej är annat än synonym af P. tigris. W. kan så mycket bestämdare påstå detta, som de exemplar, efter h vilka Schneider först beskref denna art, under namn af Boa ordinata, ännu forvaras i Museum i Berlin. Pftk ordinatus bör således, såsom art. SV Synonymer för mer än. Hittade 9 synonymer i 2 grupper. 1. Betydelse: utöver [o]. mer än, överstigande, över. 2. Betydelse: utom [o]. över, mer än, dessutom, desslikes, också, utöver. än synonym

Än synonym Video

Violetta saison 2 - "Alcancemos las estrellas" (épisode 69) - Exclusivité Disney Channel